Halat Beton Demedi – PC Strand

halat-beton-demedi-pc-strand-min

÷ngerilmeli Beton Demeti ile yap˝larda b¸y¸k aÁ˝kl˝klar ekonomik olarak geÁilirken, ayn˝ zamanda beton kesitinin azalmas˝ ile geni˛ alanlar kazan˝l˝r.
Ayr˝ca dinamik y¸klere maruz kalan prefabrik sistemlerde meydana gelen deformasyonlar Áeliin Áekilebilirlik ˆzellii ile iyile˛tirilir.